Người tiên phong đưa Lan Hồ Điệp về Việt Nam

Doanh nhân Nguyễn Văn Kính - cố vấn cao cấp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Toàn Cầu - doanh nghiệp trồng Lan Hồ Điệp thuộc hàng lớn nhất Việt Nam hiện nay trả lời phỏng vấn của PV Báo Lao Động. 
Ảnh: Dương Quốc Bình
Doanh nhân Nguyễn Văn Kính - cố vấn cao cấp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Toàn Cầu - doanh nghiệp trồng Lan Hồ Điệp thuộc hàng lớn nhất Việt Nam hiện nay trả lời phỏng vấn của PV Báo Lao Động. Ảnh: Dương Quốc Bình
Doanh nhân Nguyễn Văn Kính - cố vấn cao cấp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Toàn Cầu - doanh nghiệp trồng Lan Hồ Điệp thuộc hàng lớn nhất Việt Nam hiện nay trả lời phỏng vấn của PV Báo Lao Động. Ảnh: Dương Quốc Bình
Lên top