Người sử dụng điện tiết kiệm mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng

Các gia đình tham gia Hội thi "Gia đình tiết kiệm điện" trong Ngày hội Tiết kiệm điện 2017 - Ảnh: L.T
Các gia đình tham gia Hội thi "Gia đình tiết kiệm điện" trong Ngày hội Tiết kiệm điện 2017 - Ảnh: L.T
Các gia đình tham gia Hội thi "Gia đình tiết kiệm điện" trong Ngày hội Tiết kiệm điện 2017 - Ảnh: L.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top