Người nuôi cá lồng bè, ốc hương ở Hà Tĩnh “mỏi mắt” chờ… thu mua

Người nuôi cá chẽm trong lồng, bè ở xã Thạch Sơn đang "mất ăn mất ngủ" vì đã đến vụ thu hoạch mà không có người mua. Ảnh: Trần Tuấn.
Người nuôi cá chẽm trong lồng, bè ở xã Thạch Sơn đang "mất ăn mất ngủ" vì đã đến vụ thu hoạch mà không có người mua. Ảnh: Trần Tuấn.
Người nuôi cá chẽm trong lồng, bè ở xã Thạch Sơn đang "mất ăn mất ngủ" vì đã đến vụ thu hoạch mà không có người mua. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top