Người lao động: Mỗi lần nghe tăng giá điện là... lạnh phát run!

Tăng giá điện sẽ khiến đời sống CNLĐ thêm phần khó khăn. Ảnh: H.A
Tăng giá điện sẽ khiến đời sống CNLĐ thêm phần khó khăn. Ảnh: H.A
Tăng giá điện sẽ khiến đời sống CNLĐ thêm phần khó khăn. Ảnh: H.A
Lên top