Người lao động được tiếp cận bao cao su, thuốc tránh thai tại nhà máy

Bác sĩ Trần Thị Minh Tâm - chuyên gia sức khỏe sinh sản trong một hoạt động của Dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt” tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh TH
Bác sĩ Trần Thị Minh Tâm - chuyên gia sức khỏe sinh sản trong một hoạt động của Dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt” tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh TH
Bác sĩ Trần Thị Minh Tâm - chuyên gia sức khỏe sinh sản trong một hoạt động của Dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt” tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh TH
Lên top