Các trạm BOT giao thông doanh thu chỉ đạt 40-50%:

Người lao động có thể bị giảm 40% lương

Trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Hải NGuyễn
Trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Hải NGuyễn
Trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Hải NGuyễn
Lên top