Người kinh doanh quần áo gặp khó dù dịch COVID-19 đã được khống chế

Lên top