Người Hải Phòng đổ xô đi mua vàng ngày vía Thần Tài

Người Hải Phòng đổ xô đi mua vàng ngày vía Thần Tài. Ảnh MD
Người Hải Phòng đổ xô đi mua vàng ngày vía Thần Tài. Ảnh MD
Người Hải Phòng đổ xô đi mua vàng ngày vía Thần Tài. Ảnh MD
Lên top