Người dùng ít bị ảnh hưởng vì tên miền Zalo.vn bị ngừng hoạt động

Người dùng Zalo trên web máy tính và di động dường như không bị ảnh hưởng gì lắm vì tên miền Zalo.vn bị tạm ngừng hoạt động (ảnh:PK).
Người dùng Zalo trên web máy tính và di động dường như không bị ảnh hưởng gì lắm vì tên miền Zalo.vn bị tạm ngừng hoạt động (ảnh:PK).
Người dùng Zalo trên web máy tính và di động dường như không bị ảnh hưởng gì lắm vì tên miền Zalo.vn bị tạm ngừng hoạt động (ảnh:PK).
Lên top