“Người đồng hành mới” cùng giới doanh nhân chinh phục thành công trong sự nghiệp