Người đầu tiên trồng rau thủy canh ở Phú Quốc

Anh Tăng Dục Dương bên giàn rau an toàn trồng bằng phương pháp thủy canh
Anh Tăng Dục Dương bên giàn rau an toàn trồng bằng phương pháp thủy canh