Người dân Văn Yên vừa thu hoạch quế vụ 3 vừa chống dịch COVID-19

Quế Yên Bái là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế tại các khu vực trên địa bàn huyện đặc biệt là huyện Văn Yên. Nơi được mệnh danh "thủ phủ" quế. Ảnh: Thanh Miền.
Quế Yên Bái là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế tại các khu vực trên địa bàn huyện đặc biệt là huyện Văn Yên. Nơi được mệnh danh "thủ phủ" quế. Ảnh: Thanh Miền.
Quế Yên Bái là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế tại các khu vực trên địa bàn huyện đặc biệt là huyện Văn Yên. Nơi được mệnh danh "thủ phủ" quế. Ảnh: Thanh Miền.
Lên top