Người dân vẫn khó khăn ra vào Hà Nội vì vẫn cần giấy xét nghiệm COVID-19

Lên top