Tăng thuế bảo vệ môi trường lên xăng dầu:

Người dân và doanh nghiệp đều phải “thắt lưng buộc bụng”

Tăng TBVMT thêm 4.000 đồng/lít sẽ khiến giá xăng dầu tăng cao, đẩy chi phí sản xuất biến động, giá tiêu dùng “phi mã” ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Tăng TBVMT thêm 4.000 đồng/lít sẽ khiến giá xăng dầu tăng cao, đẩy chi phí sản xuất biến động, giá tiêu dùng “phi mã” ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Tăng TBVMT thêm 4.000 đồng/lít sẽ khiến giá xăng dầu tăng cao, đẩy chi phí sản xuất biến động, giá tiêu dùng “phi mã” ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top