Người dân TPHCM được du lịch đến Khánh Hòa, Bình Định và Phú Yên

Những du khách TPHCM đầu tiên được đi du lịch tỉnh tại núi Bà Đen - Tây Ninh. Ảnh: HC
Những du khách TPHCM đầu tiên được đi du lịch tỉnh tại núi Bà Đen - Tây Ninh. Ảnh: HC
Những du khách TPHCM đầu tiên được đi du lịch tỉnh tại núi Bà Đen - Tây Ninh. Ảnh: HC
Lên top