Người dân sốc với hoá đơn tiền điện: Cùng hiến kế để tìm đúng thủ phạm

Người dân mong muốn giám sát công tơ điện. Ảnh Hải Nguyễn
Người dân mong muốn giám sát công tơ điện. Ảnh Hải Nguyễn
Người dân mong muốn giám sát công tơ điện. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top