Đà Nẵng:

Người đàn ông tự giác đóng 25 tỉ tiền thuế sau khi kiếm 281 tỉ từ Google

Người đàn ông tự đóng 25 tỉ thuế tại Chi cục Thuế quận Hải Châu sau khi kiếm 281 tỉ từ Google. Ảnh: HL
Người đàn ông tự đóng 25 tỉ thuế tại Chi cục Thuế quận Hải Châu sau khi kiếm 281 tỉ từ Google. Ảnh: HL
Người đàn ông tự đóng 25 tỉ thuế tại Chi cục Thuế quận Hải Châu sau khi kiếm 281 tỉ từ Google. Ảnh: HL
Lên top