Người dân ồ ạt chặt bỏ cây càphê, Tây Nguyên có nguy cơ mất cân đối cây trồng