Người dân nô nức trẩy hội đường phố ngắm 12 xe hoa rực rỡ