Chuyên đề Phát triển du lịch cộng đồng:

Người dân nên chủ động tiếp cận thông tin để thay đổi cách làm

Một trong số các hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng hấp dẫn du khách.
 Ảnh: Bình Long Travel
Một trong số các hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng hấp dẫn du khách. Ảnh: Bình Long Travel
Một trong số các hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng hấp dẫn du khách. Ảnh: Bình Long Travel
Lên top