Người dân liên tiếp rút tiết kiệm, ngân hàng vẫn được tăng cho vay

Lên top