Người dân Lâm Đồng trồng được giống quả quý, giá tiền triệu

Cây cà chua thân gỗ được người dân tỉnh Lâm Đông trồng thành công (ảnh K.Q)
Cây cà chua thân gỗ được người dân tỉnh Lâm Đông trồng thành công (ảnh K.Q)
Cây cà chua thân gỗ được người dân tỉnh Lâm Đông trồng thành công (ảnh K.Q)
Lên top