Người dân không muốn mua qua trung gian sau khi tiền điện tăng bất thường

Lên top