Người dân Hà Nội và TP HCM chính thức được trải nghiệm 5G

Tốc độ VinaPhone 5G đạt 1865Mbps.
Ảnh: MA.
Tốc độ VinaPhone 5G đạt 1865Mbps. Ảnh: MA.
Tốc độ VinaPhone 5G đạt 1865Mbps. Ảnh: MA.
Lên top