Người dân điêu đứng vì giá lợn giảm mạnh trước Tết Đinh Dậu