Người dân đất Cảng đổ xô sắm vàng ngày vía Thần Tài

Người dân đất Cảng đổ xô mua vàng ngày vía Thần tài. Ảnh PV.
Người dân đất Cảng đổ xô mua vàng ngày vía Thần tài. Ảnh PV.
Người dân đất Cảng đổ xô mua vàng ngày vía Thần tài. Ảnh PV.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top