Agribank và BHXH Việt Nam khẳng định đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và người tham gia bảo hiểm:

Người dân cần bình tĩnh, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động

Agribank cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng
Agribank cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng
Agribank cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng
Lên top