Người chăn nuôi có nguy cơ thua lỗ nếu giá lợn hơi tiếp tục giảm

Nếu giá lợn hơi tiếp tục giảm, thì nguy cơ thua lỗ của các hộ chăn nuôi nhỏ là rất lớn. Ảnh: Vũ Long
Nếu giá lợn hơi tiếp tục giảm, thì nguy cơ thua lỗ của các hộ chăn nuôi nhỏ là rất lớn. Ảnh: Vũ Long
Nếu giá lợn hơi tiếp tục giảm, thì nguy cơ thua lỗ của các hộ chăn nuôi nhỏ là rất lớn. Ảnh: Vũ Long
Lên top