GIÁ THỊT LỢN HƠI CHƯA ĐẾN 32.000 ĐỒNG/KG:

Người chăn nuôi có nguy cơ mất tết