Ngư dân thua lỗ trong mùa đánh bắt chính

Mùa biển ảm đạm. Ảnh: TH
Mùa biển ảm đạm. Ảnh: TH
Mùa biển ảm đạm. Ảnh: TH