Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá cơm

Chiều ngày 6.2, tại cảng Cửa Sót, hàng chục tàu thuyền vươn khơi trở về mang theo gần 40 tấn cá cơm cập bến. Số cá cơm này nhanh chóng được các tiểu thương thu mua, một phần đưa đi bán ở các chợ đầu mối, một phần đem về kho đông lạnh.
Chiều ngày 6.2, tại cảng Cửa Sót, hàng chục tàu thuyền vươn khơi trở về mang theo gần 40 tấn cá cơm cập bến. Số cá cơm này nhanh chóng được các tiểu thương thu mua, một phần đưa đi bán ở các chợ đầu mối, một phần đem về kho đông lạnh.
Chiều ngày 6.2, tại cảng Cửa Sót, hàng chục tàu thuyền vươn khơi trở về mang theo gần 40 tấn cá cơm cập bến. Số cá cơm này nhanh chóng được các tiểu thương thu mua, một phần đưa đi bán ở các chợ đầu mối, một phần đem về kho đông lạnh.
Lên top