Ngư dân, doanh nghiệp cần kho đông lạnh lưu trữ cá

Các doanh nghiệp thu mua cá cho ngư dân nhưng thiếu kho đông lạnh để tích trữ. Ảnh: LPL
Các doanh nghiệp thu mua cá cho ngư dân nhưng thiếu kho đông lạnh để tích trữ. Ảnh: LPL
Các doanh nghiệp thu mua cá cho ngư dân nhưng thiếu kho đông lạnh để tích trữ. Ảnh: LPL
Lên top