Ngư dân Đà Nẵng hối hả tranh thủ xúc "lộc biển" trước thềm bão số 5

Ngư dân Đà Nẵng ra xúc ruốc trước khi bão vào. Ảnh: Hữu Long
Ngư dân Đà Nẵng ra xúc ruốc trước khi bão vào. Ảnh: Hữu Long
Ngư dân Đà Nẵng ra xúc ruốc trước khi bão vào. Ảnh: Hữu Long
Lên top