DỰ ÁN BIỂN ĐÔNG 01:

Ngọn đuốc sáng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tổng Giám đốc BIENDONG POC Ngô Hữu Hải kiểm tra công tác vận hành - khai thác trên giàn PQP-HT. Ảnh: N.P
Tổng Giám đốc BIENDONG POC Ngô Hữu Hải kiểm tra công tác vận hành - khai thác trên giàn PQP-HT. Ảnh: N.P
Tổng Giám đốc BIENDONG POC Ngô Hữu Hải kiểm tra công tác vận hành - khai thác trên giàn PQP-HT. Ảnh: N.P
Lên top