Ngoài "vấn đề" vaccine COVID-19, Y dược Vimedimex còn đang nợ chồng chất

Hầu hết tài sản của Vimedimex được hình thành từ nợ.
Ảnh: H.L.
Hầu hết tài sản của Vimedimex được hình thành từ nợ. Ảnh: H.L.
Hầu hết tài sản của Vimedimex được hình thành từ nợ. Ảnh: H.L.
Lên top