Ngoài thương hiệu 63 năm, Diêm Thống Nhất còn tài sản gì?

Công ty CP Diêm Thống Nhất vừa công bố sẽ chấm dứt sản xuất đại trà hàng triệu bao diêm mang thương hiệu Thống Nhất. Ảnh: PV
Công ty CP Diêm Thống Nhất vừa công bố sẽ chấm dứt sản xuất đại trà hàng triệu bao diêm mang thương hiệu Thống Nhất. Ảnh: PV
Công ty CP Diêm Thống Nhất vừa công bố sẽ chấm dứt sản xuất đại trà hàng triệu bao diêm mang thương hiệu Thống Nhất. Ảnh: PV
Lên top