Ngoài "thử thách Momo", còn hàng trăm nội dung "độc hại" trên Youtube

Thử thách Momo đã len lỏi và ngụy trang trên các video dành cho trẻ em trên Youtube Kids.
Thử thách Momo đã len lỏi và ngụy trang trên các video dành cho trẻ em trên Youtube Kids.
Thử thách Momo đã len lỏi và ngụy trang trên các video dành cho trẻ em trên Youtube Kids.
Lên top