Ngoài sân golf Tân Sơn Nhất, đại gia Dương Công Minh còn sở hữu những tài sản khủng nào?

Đại gia Dương Công Minh với câu nói nổi tiếng. Ảnh: PV
Đại gia Dương Công Minh với câu nói nổi tiếng. Ảnh: PV
Đại gia Dương Công Minh với câu nói nổi tiếng. Ảnh: PV
Lên top