Ngoại giao kinh tế mở đường cho các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên thảo luận phát huy vai trò và vị thế tiên phong của ngoại giao, củng cố môi trường hòa bình và phát triển trong thời kỳ phát triển mới của đất nước tại Hội thảo khoa học “75 năm ngoại giao Việt Nam: Bài học kinh nghiệm và định hướng” tại Hà Nội ngày 24.8. Ảnh: Nhật Hạ
Phiên thảo luận phát huy vai trò và vị thế tiên phong của ngoại giao, củng cố môi trường hòa bình và phát triển trong thời kỳ phát triển mới của đất nước tại Hội thảo khoa học “75 năm ngoại giao Việt Nam: Bài học kinh nghiệm và định hướng” tại Hà Nội ngày 24.8. Ảnh: Nhật Hạ
Phiên thảo luận phát huy vai trò và vị thế tiên phong của ngoại giao, củng cố môi trường hòa bình và phát triển trong thời kỳ phát triển mới của đất nước tại Hội thảo khoa học “75 năm ngoại giao Việt Nam: Bài học kinh nghiệm và định hướng” tại Hà Nội ngày 24.8. Ảnh: Nhật Hạ
Lên top