Ngộ nhận về khởi nghiệp, 95% freelancers không thể trở thành entrepreneurs

Một chuỗi chuyên bán thức uống khởi nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm.
Một chuỗi chuyên bán thức uống khởi nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm.
Một chuỗi chuyên bán thức uống khởi nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top