Nghiên cứu khoa học đúng chuẩn quốc tế

Các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam nhận Giải thưởng khoa học Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: TDTU cung cấp
Các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam nhận Giải thưởng khoa học Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: TDTU cung cấp
Các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam nhận Giải thưởng khoa học Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: TDTU cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top