Nghịch lý... thừa điện

Theo Bộ Công Thương, thừa điện là tình huống nguy hiểm trong vận hành lưới điện. Ảnh: EVN
Theo Bộ Công Thương, thừa điện là tình huống nguy hiểm trong vận hành lưới điện. Ảnh: EVN
Theo Bộ Công Thương, thừa điện là tình huống nguy hiểm trong vận hành lưới điện. Ảnh: EVN
Lên top