Nghịch lý sầu riêng, rớt giá tại vườn - đắt đỏ ở chợ

Giá cả sầu riêng đang bán trên thị trường nơi cao, nơi thấp tùy thuộc vào đơn vị thu mua, vùng sản xuất sầu riêng, chất lượng sản phẩm... Ảnh: P.T
Giá cả sầu riêng đang bán trên thị trường nơi cao, nơi thấp tùy thuộc vào đơn vị thu mua, vùng sản xuất sầu riêng, chất lượng sản phẩm... Ảnh: P.T
Giá cả sầu riêng đang bán trên thị trường nơi cao, nơi thấp tùy thuộc vào đơn vị thu mua, vùng sản xuất sầu riêng, chất lượng sản phẩm... Ảnh: P.T
Lên top