Nghịch lý: Nhập thêm lợn ngoại, giá thịt lợn tại chợ lại tăng

Việt Nam nhập khẩu thêm lợn sống từ Thái Lan để giết mổ, nguồn cung tăng nhưng giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ dân sinh tháng 6.2020 vẫn tiếp tục tăng 3,36% so với tháng trước.
Việt Nam nhập khẩu thêm lợn sống từ Thái Lan để giết mổ, nguồn cung tăng nhưng giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ dân sinh tháng 6.2020 vẫn tiếp tục tăng 3,36% so với tháng trước.
Việt Nam nhập khẩu thêm lợn sống từ Thái Lan để giết mổ, nguồn cung tăng nhưng giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ dân sinh tháng 6.2020 vẫn tiếp tục tăng 3,36% so với tháng trước.
Lên top