Nghịch lý ngành ximăng: Ứ thừa vẫn mở rộng sản xuất

Hiện tổng công suất ngành ximăng đã lên tới gần 100 triệu tấn/năm. Ảnh: A.C
Hiện tổng công suất ngành ximăng đã lên tới gần 100 triệu tấn/năm. Ảnh: A.C
Hiện tổng công suất ngành ximăng đã lên tới gần 100 triệu tấn/năm. Ảnh: A.C
Lên top