Nghịch lý giá thành xây dựng đường cao tốc: Từ Dubai nghĩ về Việt Nam

Đường sá ở Dubai.
Đường sá ở Dubai.
Đường sá ở Dubai.
Lên top