Nghịch lý điện mặt trời: “No dồn - đói góp”!

Một dự án điện mặt trời áp mái ở Đà Nẵng. Ảnh: TMHL.
Một dự án điện mặt trời áp mái ở Đà Nẵng. Ảnh: TMHL.
Một dự án điện mặt trời áp mái ở Đà Nẵng. Ảnh: TMHL.
Lên top