Nghị quyết 55 về năng lượng: “Rộng cửa” cho tư nhân

Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long là nhà máy nhiệt điện công suất 600 MW đầu tiên ở Việt Nam do tư nhân thực hiện.
Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long là nhà máy nhiệt điện công suất 600 MW đầu tiên ở Việt Nam do tư nhân thực hiện.
Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long là nhà máy nhiệt điện công suất 600 MW đầu tiên ở Việt Nam do tư nhân thực hiện.
Lên top