Nghị quyết 55 khuyến khích tư nhân tham gia phát triển năng lượng: “Điểm bẩy” nào dành cho tư nhân?

Bài đăng trên báo Lao Động ngày 22.7.2020.
Bài đăng trên báo Lao Động ngày 22.7.2020.
Bài đăng trên báo Lao Động ngày 22.7.2020.
Lên top