Nghị quyết 128 của Chính phủ: Cơ hội cho doanh nghiệp ổn định phát triển

Các doanh nghiệp Đà Nẵng đã hoạt động bình thường với 100% công suất. 
Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp Đà Nẵng đã hoạt động bình thường với 100% công suất. Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp Đà Nẵng đã hoạt động bình thường với 100% công suất. Ảnh: Tường Minh
Lên top